Onsild Vandværk

Velkommen til Onsild Vandværks nye hjemmeside.

Vandværket er en sammenlægning af Onsild Stationsbys vandværk og Onsild Kirkebys vandværk og trådte i kraft i maj 2015.

Vores nye fælles vandværk har lidt over 400 forbrugere med mejeriet i Stationsbyen som den absolut største kunde.

I efteråret 2015 blev de 2 ledningsnet sammekoblet med en over 1 km lang forbindelsesledning, og vandværksbygningen på Præstemarken er forsyningsnerven, der henter vand fra i alt 3 boringer på hhv. Præstemarken (2) og i Onsild Krat (1)

Vi glæder os over at kunne forsyne Onsildbyerne med billigt vand i en høj kvalitet, og bestyrelsen står altid til rådighed med svar på dine spørgsmål.

Onsild Vandværk
Tirsdag den 31. maj 2016

Generalforsamling i Vandværket


Læs mere...
Onsild Vandværk
Onsild Vandværk
CVR-nr: 3660 4824
Kontakt ved driftsforstyrrelser:
Tlf. 40 54 84 11
Nordjysk Webdesign ApS